Link Copied!

เลือกตั้งใหม่! ส.บอล เคาะแล้ว 8 กุมภาปีหน้า

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยศ ประกาศวันเลือกนายกสมาคมฯ พร้อมสภากรรมการ และองค์ตุลาการชุดใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

เนื่องด้วย พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน จะหมดวาระสมัยที่ 2 และแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งไปด้วยนั้น สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

นอกจากนั้น เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 10 มีนาคม 2567 จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถจัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org 

Total
0
Shares