Link Copied!

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

อัปเดตล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับผู้ที่พึ่งสมัครบัญชีเข้ามาหรือผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้วจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ (ต่อไปจะเรียกว่าเงื่อนไข) ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของ Khel Now และแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมกับหรืออ้างถึงเงื่อนไขนี้ (เว็บไซต์) โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อผูกมัดทางกฎหมายกับ Agnificent Platform Technologies Private Limited บริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ (Khel Now) หากท่านไม่เต็มใจ หรือไม่ยอมรับในเงื่อนไขนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

1. ความหมาย

ก. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
“คุณ” และ “ท่าน” หมายถึงคุณ ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ “ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ที่เข้าถึง เรียกดู สนใจ หรือวิธีการใดๆ ที่ใช้งานเว็บไซต์ “เรา” “พวกเรา” และ “บริษัท” หมายถึง Khel Now

ข. เนื้อหา
เนื้อหาหมายถึง ข้อความ, รูปภาพ, คลิปเสียง, คลิปวิดีโอ, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ หรือการสื่อสาร “เนื้อหาของคุณ” หมายถึงเนื้อหาที่คุณเสนอ หรือส่งผ่าน หรือเชื่อมกับเว็บไซต์เช่นการให้คะแนน, แสดงความคิดเห็น, คำชม, การเชิญ, เช็คอินข้อความ และข้อมูลที่ท่านเปิดเผย หรือข้อมูลที่อยู่ในโปรไฟล์ ”เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้เสนอหรือส่งผ่านหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ”เนื้อหาของ Khel Now” หมายถึงเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ”เนื้อหาของบุคคลที่สาม” หมายถึง เนื้อหาที่จัดตั้งขึ้นจากบุคคลที่นอกเหนือจาก Khel Now หรือเป็นผู้ใช้ที่ทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ “เนื้อหาของเว็บไซต์” หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาของคุณ, เนื้อหาของผู้ใช้, เนื้อหาของบุคคลที่สาม และเนื้อหาของบริษัท

2. การปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว การอัปเดตเงื่อนไขครั้งล่าสุด คลิกที่นี่ท่านได้เข้าใจ และตกลงในเงื่อนไขการเข้าถึง หรือการใช้งานของเว็บไซต์ได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไข ที่มีผลทันที ในขณะที่ผู้ใช้งานทำการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากทางเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล หรือด้วยการประกาศที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนที่จะมีผล ณ วันที่เปลี่ยน บริษัทจะชี้แจงไว้ที่ด้านบนของเว็บไวต์ เกี่ยวกับวัน/เวลาที่เงื่อนไขใหม่มีผลการเปลี่ยนแปลง ท่านควรทบทวนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำ เพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกมัด ทุกการเปลี่ยนแปลง จะมีผลทันทีที่แจ้งเงื่อนไขการใช้ใหม่ลงในเว็บไวต์ การเข้าใช้งานในขณะที่ได้แจ้งกฎใหม่ออกมา หมายความว่า ผู้ใช้ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว การเข้าใช้งานในขณะที่ได้แจ้งกฎใหม่ออกมา หมายความว่า ผู้ใช้ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

3. การแปล

บริษัทได้แปลเงื่อนไขการใช้งานเพื่อสร้างความเข้าใจฉบับนี้ ในภาษาต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านแต่ละเชื้อชาติได้อ่านเงื่อนไขได้อย่างสะดวก แต่ถึงอย่างนั้นในภาคภาษาไทย ได้ควบคุมโดยตรงจาก Khel Now และหากมีความบิดเบือนใดๆ ในแต่ละเวอร์ชัน จะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะโดยอ้างอิงจากเวอร์ชันภาษาไทย

4. การใช้งานเว็บไซต์

ก. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งาน
ในการเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ และต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อกำหนดนี้ หากเป็นธุรกิจคู่แข่ง หรือเป็นผู้ใช้ที่โดนประกาศห้าม หรือสั่งปิดบัญชีไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งานในแพลตฟอร์มนี้

ข. การอนุญาตใช้งานเว็บไซต์
บริษัทได้ให้สิทธิ์คุณในการใช้เว็บไซต์ภายใต้ขอบเขตในเงื่อนไขนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง รวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจถูกเปิดเผยต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมที่เปิดเผยในที่สาธารณะ หรือเนื้อหาในทำนองที่ไม่เหมาะสม

ค. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์
เว็บไซต์ อาจได้รับการปรับปรุง, อัปเดต, ก่อกวน หรือขาดการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ หรือรับผิดชอบใดๆ

ง. บัญชีผู้ใช้
ผู้ใช้ต้องลงทะเบียน และกรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในบางกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่ต้องรับผิดชอบ และรักษารหัสเข้าบัญชีของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งการเคลื่อนไหวบัญชีทันทีในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

บัญชีของท่านเป็นบัญชีบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้ในการค้า ในการสร้างบัญชี บริษัทได้ขอให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบ และถูกต้อง เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือ บัญชีผู้ใช้ จะไม่มีการแอบอ้าง หรือสวมรอยบุคคลอื่นๆ รวมถึงการใช้อีเมลปลอมเพื่อยืนยันตัวตน รวมถึงการสร้างบัญชีหลายๆบัญชี หากท่านใช้นามแฝง โปรดระบุให้ผู้อื่นรับทราบว่าบัญชีนี้คือบัญชีของท่าน หากเป็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ ท่านได้กรอกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไว้ในการแสดงความคิดเห็น และมีการใช้ข้อมูลเดียวกันในบัญชีอื่น หรืออนุญาตให้บัญชีอื่นสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านภายในเว็บไซต์ได้ กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

จ. การสื่อสารจาก Khel Now และผู้ใช้คนอื่นๆ
เมื่อสร้างบัญชีกับ Khel Now หมายความว่าคุณได้ยอมรับการรับข้อความจากเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับคำอวยพรหรือคำร้องขอเป็นเพื่อนจากผู้ใช้อื่น ท่านอาจได้รับอีเมลหรือจดหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง

5. เนื้อหา

ก. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา
เจ้าของบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาของบัญชีนั้นๆ และการลงเนื้อหา จะไม่สามารถลบได้ในทันที ดังนั้นผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความน่าเชื่อถือ ถูกต้องของเนื้อหา หรือทุกๆ เนื้อหาจากการเปิดเผยของคุณ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว และยังคงสามารถระบุตัวตนเจ้าของบัญชีได้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเนื้อหาของคุณเอง หรือการอนุญาตให้ใช้งาน และสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหาที่ถูกอธิบายไว้แล้ว เนื้อหาของคุณอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยผู้สนับสนุนหรือถูกรับรองโดย Khel Now ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา

คุณอาจเปิดเผยตัวเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หากเป็นไปในกรณีดังนี้ เช่นเนื้อหามีความไม่ถูกต้อง เจตนาทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงการคัดลอก เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ศีลธรรมอันดีงาม สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการเผยแพร่ หรือแม้แต่ทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือคำพูดเกลียดชัง การละเมิดใดๆ หรือแม้แต่การสนับสนุนการทำผิดกฎหมาย หรือความรุนแรงใดๆ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ นโยบายการละเมิด

ข. สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของบริษัท
บริษัทอาจใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานด้วยวิธีที่แตกต่าง รวมถึงความเป็นสาธารณะ การนำมาทำใหม่ ปรับเนื้อหาให้เป็นเชิงของการโฆษณา หรือใดๆ การสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากเนื้อหาต้นฉบับ สนับสนุน หรือแทรกแซงเนื้อหา หรืออนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้ในการทำเว็บไซต์ หรือการทำเนื้อหาใดๆ ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ทำให้ไม่สามารถออกจากความไม่เป็นส่วนตัวได้ ได้รับใบอนุญาต สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาเพื่อใช้การใดๆ ในเนื้อหาเว็บไซต์ และสื่อใดๆก็แล้วแต่ ในที่สุดแล้ว การยกเลิกเนื้อหาใน Khel Now ให้เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้ และศีลธรรมอันดีงาม หรือระบุแหล่งที่มาของเนื้อหา โดยในกรณีต่างๆ เช่น คัดลอก นำไปเผยแพร่ นำไปต่อยอด แก้ไข แปล ลบออก วิเคราะห์ เพื่อเชิงพาณิชย์ และการเพิ่มข้อมูลจากเนื้อหาเดิม

ค. ความเป็นเจ้าของ
ระหว่าง ผู้ใช้งาน กับ Khel Now คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของ Khel Now แต่ไม่ได้จำกัดแค่การโต้ตอบแบบ, มองเห็น, ฟีเจอร์การโต้ตอบ, รูปภาพ, การออกแบบ, การรวบรวมเนื้อหา, แต่ในการรวมเนื้อหาสามารถทำได้โดยไม่มีข้อบังคับ โค้ดคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คำติชม หรือข้อความใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้งานนอกเว็บไซต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก หรือ โลโก้ทางการค้า/สินค้า โลโก้ต่างๆ ชื่อบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Khel Now หรือเว็บไซต์ อาจเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ยกเว้นในกรณีของการได้รับอนุญาตโดยบริษัท โดยเนื้อหาของ Khel Now จะไม่ได้รับการอนุญาตหากไม่ได้แจ้งไว้ก่อน โดยเนื้อหาจะเป็นสมบัติของ Khel Now

ง. การโฆษณา
Khel Now และใบอนุญาตของบริษัทอาจถูกเปิดเผยโดยการโฆษณาหรือข้อมูลอื่นๆที่ใกล้เคียงหรือเนื้อหาของคุณ คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการโฆษณา ลักษณะ รูปแบบ วิธีการ หรือ การโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

จ. หน้าเนื้อหาคอนเทนท์
บริษัทอาจนำเนื้อหาบางส่วนขึ้นแสดงที่หน้าฟีดเนื้อหา เพื่อเป็นการเผยแผ่เนื้อหาคอนเทนท์ของผู้ใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เว็บไซต์ หรือบล็อกได้โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้ฟีดของคุณเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การแสดงลิงก์บนเนื้อหาฟีดของคุณเชื่อมไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ Khel Now และถือว่า Khel Now เป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาฟีดการใช้งาน หรือการแสดงเนื้อหาฟีดของคุณไม่ได้เสนอให้ Khel Now ส่งเสริมหรือรับรองให้แก่บุคคลที่สาม ความคิดสร้างสรรค์ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงทุกๆสิทธิพิเศษ และการสำรองข้อมูลในหน้าฟีด Khel Now ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาฟีดและข้อความอาจหมดอายุได้ตลอดเวลา หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานฟีดอื่นๆ ที่เป็นไปได้โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา

ฉ. อื่นๆ
เนื้อหาคอนเทนท์ของผู้ใช้งาน (รวมถึงเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพนักงานประจำ หรือพนักงานสัญญาจ้างผ่าน Khel Now) ไม่เป็นไปตามแบบของ Khel Now เราได้สงวนสิทธิ์ในการลบ ตรวจสอบ แก้ไข หรือคืนสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของบริษัท โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆหรือไม่ก็ตาม อย่างเช่นเราอาจลบความคิดเห็น หากเราพบว่ามันคือการละเมิด หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องเก็บรักษา หรือคัดลอกเนื้อหาของคุณ ไม่รับประกันการรักษาความลับของเนื้อหาคอนเทนท์ของคุณ

6. ข้อจำกัด

บริษัทไม่ได้มีภาระผูกพันที่ต้องเป็นตัวแทนของคุณในการต่อต้านผู้ใช้คนอื่นๆ ในขณะเดียวกันเราส่งเสริมให้คุณแจ้งเราทราบหากคุณเชื่อว่าผู้ใช้งานคนอื่นๆ ละเมิดสิทธิและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ หากพบเห็นโปรดแจ้ง ทางเราจะได้ทำการสืบสวน และดำเนินการตามดุลยพินิจ

ก. ไม่เห็นด้วย และไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริม หรือไม่เปิดให้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • การละเมิดสิทธิ เช่นการปลุกปั่น หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น การจ้าง หรือรับจ้างเขียนแสดงความคิดเห็น
 • คุกคามสิทธิของผู้อื่น รวมถึงการกระทำที่ลดความมั่นใจของผู้อื่น การคัดลอก สิทธิบัตรการค้า ความลับ ศีลธรรม สิทธิส่วนบุคคล สิทธิส่วนรวม และสิทธิทั่วไปที่ควรได้รับ
 • คุกคาม สะกดรอย ทำร้าย ก่อกวนผู้อื่น หรือส่งเสริมความรุนแรง และสร้างความแตกแยก
 • ส่งเสริมธุรกิจหรือกิจการการค้าใดโดยใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า ยกเว้นการเชื่อมต่อกับบัญชีธุรกิจ หรือบัญชีได้รับการรับอนุญาตจาก Khel Now
 • การส่งเมลปริมาณมากๆ แบบสอบถาม หรือข้อความที่ไม่ระบุที่มาที่ไป ไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือไม่ หรือเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของการค้นหา ไปยังเว็บไซต์อื่นใด เราจะถือว่าเป็นสแปม
 • ขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อเสนอหรือส่งสื่อลามก หรือ
 • ละเมิดข้อกฎหมายอื่นๆ

ข. ไม่เห็นด้วย และไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริม หรือไม่เปิดให้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังนี้

 • ละเมิดต่อกฎหมายที่บังคับใช้
 • ดัดแปลง, แก้ไข, จัดแต่ง, ปรับปรุง, แจกจ่าย, แปล, สร้าง, ของสาธารณะ, ขาย, เก็งกำไร, หรือวิธีการหาผลประโยชน์ใดๆ จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ (นอกเหนือจากเนื้อหาของท่าน) ยกเว้นได้รับการอนุญาตจาก Khel Now
 • ใช้หุ่นยนต์, อุปกรณ์อัตโนมัติที่ไม่ถูกต้อง, ค้นหาแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อัตโนมัติในทำนองเข้าใช้ดึงข้อมูลหรือระบุเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์
 • การถอดรหัสโครงสร้างแต่ละส่วนของเว็บไซต์
 • ลบหรือเปลี่ยนแปลง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ที่ปรากฏตามที่เว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ หรือคัดลอกจากเว็บไซต์
 • บันทึก จัดทำ หรือนำข้อมูลของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
 • เข้าถึง สืบค้น หรือค้นหาโครงสร้างของเว็บไซต์ในแต่ละส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง หรือการเติมข้อมูลแสดงความคิดเห็นลงไปในฐานข้อมูล
 • จัดทำรูปแบบใหม่ หรือกำหนดขอบเขตในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
 • กระทำการใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบ หรือบังคับ ตามดุลพินิจของเรา ไม่มีเหตุผล หรือบิดเบือน จากข้อมูลส่วนใหญ่บนระบบเทคโนโลยีของ Khel Now อันทำให้มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมของเว็บไซต์
 • พยายามได้มาซึ่งสิทธิการเข้าถึงเว็บไซต์ ผู้ใช้ บัญชี คอมพิวเตอร์ ระบบ หรือเครือข่าย โดยการลักลอบ หรือ วิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้เว็บไซต์ หรือใดๆ ของเว็บไซต์ในการส่งผ่านไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โปรแกรมดักฟัง หรือดักจับข้อมูลต่างๆ
 • ใช้เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมที่รบกวนการดำเนินกิจกรรมของเว็บไซต์ หรือพยายามเบี่ยงเบนการทำงานไม่ให้เป็นปกติของเว็บไซต์
 • ใช้เว็บไซต์ในการละเมิดความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เครื่อง ขโมยรหัสเข้าใช้งาน หรือใช้เพื่อการเข้ารหัส ก่อกวน หรือรบกวนการทำงานของระบบป้องกัน หรือ ละเมิดเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์
 • ลบ ปกปิด ขัดขวาง ทำลาย หรือแทรกแซงการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์

“ข้อจำกัดข้างต้นใช้เฉพาะในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น อย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการในทางตรงกันข้ามกับพวกเขา (แม้ว่าจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) โดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันถึงเราที่นี่พร้อมกับข้อมูลใดๆ ที่เราอาจต้องใช้เพื่อโอกาสในการแก้ไข หรืออื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา และตามเหมาะสม ”

7.แนวทาง และนโยบาย

ก. แนวทางของเนื้อหา

คุณได้ทำการยืนยันว่าคุณได้อ่าน และรับทราบ หลักเกณฑ์ของเนื้อหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข. ความเป็นส่วนตัว

คุณได้แสดงความเข้าใจต่อนโยบายความปลอดภัย ทั้งนี้ให้ตระหนักว่าทางเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม หากได้รับการพิจารณาจากทางบริษัทแล้วว่า มีเหตุจำเป็น หรือเหตุที่น่าสงสัยว่าผิดกฏหมาย การบังคับ หรือดัดแปลง เงื่อนไข และนโยบาย ปฏิบัติตามกระบวนการของกฏหมาย เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือตามที่ได้บัญญัติไว้ในแต่ละของรัฐบาลนั้นๆ ปกป้องสิทธิ ชื่อเสียง และคุณสมบัติ หรือแม้กระทั่งต่อเครือข่าย หรือสาธารณะ หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นอกสหราชอาณาจักร คุณต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผ่านกระบวนการประมวลผลก่อนที่ข้อมูลจะออกจากสหราชอาณาจักร

ค. ลิขสิทธิ์ และ ข้อพิพาททางการค้า

โปรดอ่าน นโยบายการละเมิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อพิพาททางการค้า

ง. กิจกรรม

หากท่านจะร่วมธุรกิจกับ Khel Now เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม จะถูกกำหนดขึ้นมาโดย Khel Now General Terms for Events โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนการติดต่อ หากไม่ตรงกันระหว่าง เงื่อนไขจาก Khel Now General Terms for Events และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมฉบับอื่นๆ ให้ยึดตามเงื่อนไขของ Khel Now General Terms for Events

8. ข้อตกลง และการโฆษณาของ Khel Now

หากคุณทำการซื้อขาย หรือทำสัญญา ในแง่ของการซื้อขายกับ Khel Now เงื่อนไขการซื้อขาย จะต้องถูกควบคุมโดย Khel Now ในส่วนของ ข้อตกลงการซื้อขายและการรับรอง (General Terms for Details and Certificates) โปรดอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนทำการซื้อขายแต่ละครั้ง เพราะเงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งในการซื้อขาย หากมีการเกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่าง ข้อตกลงการซื้อขายและการรับรองโดย Khel Now กับข้อตกลงอื่นๆ ให้ยึดตามข้อตกลงในการซื้อขายและการรับรองโดย Khel Now

ในทำนองเดียวกัน หากคุณสร้างบัญชีเพื่อการทำธุรกิจในเว็บไซต์ของเรา หรือซื้อโฆษณาจากเรา ตามข้อตกลงโฆษณา (Khel Now Advertising Agreement) หากเงื่อนไขข้อตกลงโฆษณาของ Khel Now ขัดกับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับอื่นๆ ให้ยึดตามข้อตกลงโฆษณาของ Khel Now

9. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

การเสนอแนะต่างๆ คำแนะนำ เอกสาร หรือข้อเสนอ “ข้อมูลป้อนกลับ” ให้กับบริษัท คุณต้องรับทราบดังนี้ (1) ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับ หรือไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น (2) บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว (3) ในบางกรณี เราอาจได้รับข้อความเดียวกันกับที่ท่านได้ส่งมาแล้ว และคุณได้ทำการยินยอมโดยอัตโนมัติในกรณีที่เราจะไม่คืนเอกสารดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ

10. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อาจมีลิ้งก์ หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ (เรียกว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เราจะไม่ควบคุม หรือ รับรองเว็บไซต์กรณีดังกล่าว ผู้ใช้งานต้องทราบว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในเรื่องความพร้อมใช้งาน หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อตนเอง

11. การป้องกัน

ท่านรับทราบที่ต้องป้องกัน, ปกป้อง, และรักษา Khel Now, บริษัทในเครือ, หรือบริษัทคู่ค้า, ผู้ผลิต, ผู้ออกใบอนุญาต, พนักงาน, ผู้บริหาร, นายจ้าง, นายหน้า, และตัวแทนแต่ละแผนก ซึ่งต้องปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้ (รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ Khel Now ทั้งหมด) ไม่ให้ถูกคุกคามจนสูญเสียทรัพย์สิน ภาระหนี้สิน และค่าธรรมเนียมที่เกิดจากกฎหมาย ซึ่งเกิดจากการฟ้องร้อง หรือความต้องการจากบุคคลที่สามใดๆ ที่มีความต้องการเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้ (1) การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ส่วนบุคคล (2) การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข (3) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ถูกซื้อ หรือได้รับคำจัดทำโดยตัวคุณเอง โดยการสั่งผ่านเว็บไซต์ หรือ (4) ท่านได้ทำการละเมิดฝ่าฝืน หรือบุคคลที่สามใช้บัญชีของคุณ หรือไม่ว่าวิธีการใดๆ ในการเข้าใช้บัญชี นั่นหมายความว่า คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณได้ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในข้างต้นแล้วว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อบัญชีของคุณเอง โดยทางบริษัทจะใช้เงื่อนไขดังที่ได้แจ้งไปนี้เพื่อให้คุณรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดค่าใช้จ่ายตามจริงในเว็บไซต์

12. ขอสงวนสิทธิ์ และวงเงินจำกัดความรับผิด

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด เนื่องจากมันจำกัดความรับผิดของ Khel Now ที่มีต่อคุณ แต่ละส่วนของข้อตกลงด้านล่างใช้เฉพาะกับขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีอะไรที่นี่มีเจตนาที่จะจำกัดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมี ซึ่งอาจไม่ถูกจำกัดตามกฎหมาย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ หรือส่วนอื่นใด โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์คุณรับรองว่าคุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงส่วนนี้ด้วย คุณกำลังให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่สำคัญโดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้กับคุณใน “ตามที่เป็นอยู่” “ที่มีข้อผิดพลาดทั้งหมด” และ “ตามที่มีอยู่” บนความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตอนนี้หน่วยงานของ Khel Now และบริษัทในเครือ จะไม่ติดตาม ควบคุม หรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ อย่างเช่นการใช้งานเว็บไซต์ของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการและรับความเสี่ยงของคุณเอง ดังนั้น Khel Now และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ ความไม่พร้อม หรือความปลอดภัย หรือจากความผิดพลาดในข้อมูลของคุณเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้องความเหมาะสม บทวิจารณ์ (รวมถึงเนื้อหาการสั่งซื้อและการแสดงผล) ระบบเมทริกซ์ การใช้งาน หรือใดที่อยู่บนเว็บไซต์
 • บริษัท ในขณะนี้ไม่มีการเรียกร้องหรือข้อตกลงต่อบุคคลที่สามใดๆ เช่นธุรกิจหรือผู้ลงโฆษณาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานของ Khel Now จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละทิ้งของพวกเขา รวมถึงตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้หรือธุรกิจรายอื่นบิดเบือนเนื้อหาข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือถ้าคุณมีประสบการณ์ไม่ดีกับหนึ่งในธุรกิจหรือผู้ลงโฆษณาที่แสดงรายการหรือนำเสนอบนเว็บไซต์ การซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณที่เสนอโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์นั้นเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของคุณเอง
 • บริษัท ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยธุรกิจที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และการรับประกันโดยนัยของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสม และการละเมิดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำแนะนำใดๆ ที่จัดหาให้กับคุณ ที่สร้างการรับรองหรือการรับประกันจากตัวแทนของ Khel Now
 • สิทธิ์และการแก้ไขเป็นของคุณ ในกรณีที่มีความไม่พอใจกับเว็บไซต์บริการที่เกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์อื่นใดจะถือเป็นการยุติและการยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
 • บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายสูงสุด สำหรับกรณีที่คุณได้รับความเสียหายในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือผลกระทบจากการจำกัดตามเงื่อนไขของเราดังนี้ (1) จำนวนเงินที่จ่ายชดเชยทั้งหมด ถ้าคุณได้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ในช่วง 12 เดือนจนทำให้มีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือ (2) เราจะจ่ายค่าชดเชยไม่เกิน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
 • บริษัท ปฏิเสธความรับผิด สำหรับ (1) ความเสียหายโดยทางอ้อม, กรณีพิเศษ, อุบัติเหตุ, การลงโทษ, ข้อยกเว้น, ความสัมพันธ์ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา, (2) ความเสียหายที่มาจากการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ, (3) การแทรกแซงทางธุรกิจ, (4) การเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูล (5) ความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูล

13. หลักในการเลือกกฎหมายและสถานที่

กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะใช้คู่ไปกับเงื่อนไขฉบับนี้เพราะหากการกระทำ หรือข้อพิพาทใดเกิดขึ้น โดยเงื่อนไขนี้ไม่ได้ครอบคลุม ในการละเมิดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะถูกตัดสินโดยศาลพิเศษ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์

14. การสิ้นสุดการใช้งาน

 • คุณสามารถยุติเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยการปิดบัญชี หรือหยุดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแจ้งการสิ้นสุดการใช้งาน ที่นี่ โปรดรีวิวนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เราทราบวิธีการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเมื่อท่านยุติแล้ว
 • เราอาจปิดบัญชีของท่าน ระงับการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ หรือห้ามใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานจากบัญชีของคุณ เนื้อหาคอนเทนท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีสิ้นสุดการใช้งานตามเงื่อนไข ไม่ว่าจะโดยคุณหรือบริษัท ส่วนที่ 1,5,6,10-14 จะดำเนินต่อและมีผล รวมถึงสิทธิ์ที่บริษัทสามารถใช้เนื้อหาตามรายละเอียดในส่วนที่ 5

15. เงื่อนไขทั่วไป

 • บริษัทได้รับสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต หรือระงับเว็บไซต์ตามวิจารณญาณได้ทุกเมื่อโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เราอาจแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยส่งอีเมลหรือสื่อสารผ่านเว็บไซต์
 • นอกจากเงื่อนไขที่ระบุจากไว้ในส่วนที่ 10 ข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในที่นี้มีวัตถุประสงค์ หรือไม่มีการให้สิทธิ์ หรือการเยียวยาแก่บุคคลที่สาม
 • “เงื่อนไขนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และการแทนที่ข้อตกลงเดิม คู่สัญญารับทราบว่าไม่มีการพึ่งพาการรับรองใดๆ แต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้ ”
 • “ความผิดพลาดใดๆ ใน Khel Now เป็นส่วนหนึ่งในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ความผิดพลาดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ อีกต่อไปภายใต้ข้อตกลงนี้ ”
 • หากพบว่าข้อใดในเงื่อนไขนี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องของข้อกำหนดนั้นเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจของคู่สัญญา หรือตัดออกในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ข้อกำหนดนั้นยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้
 • เงื่อนไขและสิทธิ์หรือภาระในที่นี้ ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือ โอนใบอนุญาตด้วยตัวคุณเองได้ แต่อาจมอบหมายหรือถ่ายโอนได้ด้วยการได้รับอนุญาตจากบริษัทโดยไม่มี ข้อจำกัด หากคุณมอบหมายงาน อาจหมายถึงการพยายามละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ และ ถือเป็นโมฆะ
 • ชื่อหัวข้อในข้อกำหนดมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา