Link Copied!

ยืนหนึ่งอาเซียน! ไทยมีผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า ปี 2023 มากที่สุด

ประเทศไทย มีจำนวนผู้ตัดสินในระดับฟีฟ่า ประจำปี 2023 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่จำนวน 20 คน

สำหรับผู้ตัดสินไทย ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ในระดับฟีฟ่า ประกอบไปด้วย

ผู้ตัดสินฟุตบอลชาย – ศิวกร ภูอุดม, มงคลชัย เพชรศรี ,สงกรานต์ บุญมีเกียรติ, วิวรรธน์ จำปาอ่อน, ต่อพงษ์ สมสิงห์, วรินทร สัสดี, (ทั้ง 6 คนได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินวิดีทัศน์ระดับนานาชาติด้วย)

ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง – พรรษา ชัยสนิท, สุนิตา ทองถวิล, สุไพรี เทศถมยา,

ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลชาย – ราวุฒิ นาคฤทธิ์, ธเนศ ชูชื่น, ภัทรพงศ์ กิจสถิต, อภิชิต โนพวน, ราเชนทร์ ศรี, ชัย, คมสันต์ คำแผ่น, โชติระวีย์ ทองดวง, วรพงษ์ ประเสริฐศรี,

ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง – สุภาวรรณ หินทอง, นวลนิจ ดอนจังหรีด , สุวิดา วงค์ไกรษร

โดยชาติอื่นๆ ในอาเซียน อันดับรองลงมามีดังนี้

เวียดนาม 17 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 3 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 3 คน)
เมียนมา 16 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 3 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 6 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 3 คน)
มาเลเซีย 15 คน (ผู้ตัดสินชาย 6 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 8 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
สิงคโปร์ 12 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน)
อินโดนีเซีย 12 คน (ผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน)
กัมพูชา 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
สปป.ลาว 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
ฟิลิปปินส์ 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
บรูไน 7 คน (ผู้ตัดสินชาย 2 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน)
ติมอร์ เลสเต 2 คน (ผู้ตัดสินชาย 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 1 คน)

Total
0
Shares