Link Copied!

ปิดโครงการ! ‘อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา’

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” หลังประสบความสําเร็จในการจัดอบรมให้ความรู้ 4 ครั้งทั่วทุกภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเเห่งประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ได้มีการจัดงานแถลงข่าวปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, นายมนูญ อุทะกะวารี ประธานโครงการ และ นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักอัยการสูงสุด, นางสาวสุนันทา  หามนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวอัจฉรา  สิทธิองอาจ หัวหน้างานกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งวิทยากรและสื่อมวลชน ร่วมเเถลงข่าว

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ซึ่งดูแลในด้านกีฬา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วงการกีฬาในทุกฝ่าย ได้มีการพัฒนาขึ้นแบบเป็นระบบ ผ่านการอบรมทั้ง 4 ครั้งของทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ร่วมกันสร้างโครงการดีๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นจริง เป็นประโยชน์แก่ผู้สื่อข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ยิ่งเฉพาะสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ยังคงขาดความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่ และหวังว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นอีกในครั้งต่อ ๆ ไป”

นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ กว่าวว่า “ในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เรามีวัตถุประสงค์หลักอยู่แล้วในการมอบความรู้ความให้แก่เพื่อนสมาชิก สอดคล้องกับโครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้จากวิทยากร จะช่วยสร้างประโยชน์ ให้เพื่อนๆ สื่อมวลชน ได้นำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตข่าวสาร เพื่อนำเสนออย่างสร้างสรรคและเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยแก่สังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

นายมนูญ อุทะกะวารี ประธานโครงการ กล่าวว่า “โครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ได้มีการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลางเเละภาคตะวันตก ที่ จ.ราชบุรี, ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต, ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเเละตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาการกีฬา รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน และพี่น้องสื่อมวลชนจากทุกภูมิภาคที่เข้าร่วม จนทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

ขณะที่ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการอบรมครั้งนี้ ถูกผลักดัน และทำให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโครงการนี้ เพื่อมุ่งหวังที่สร้างความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย เป็นบรรทัดฐานให้คนที่ติดตามข่าวสารในช่องทางต่างๆ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ชี้นำไปสู่ความเข้าใจผิดใดๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสื่อออนไลน์ หรือคนที่เกี่ยวข้องในวงกว้างจากทั้ง 4 ครั้งของการอบรม และหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสมผ่านการนำเสนอที่ถูกต้องของสื่อต่อไป”

Total
0
Shares