Link Copied!

แรงผลักดัน! ‘ดร.ณัฏฐ์’ ปลื้มรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการสื่อกีฬา

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการสื่อมวลชนสายกีฬา

บ่ายวันนี้ (21 ก.ย.66 ) ที่ THE MITR – TING ROOM ชั้น 5 สามย่านมิตรทาว์น ปทุมวัน ในโอกาสครบรอบ 43 ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 12 สมาคมสื่อมวลชนฯ ภาคีสมาชิกร่วมกันประกาศเจตนารมย์ก้าวสู่ “สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย” โดยมี นายมงคล บางประภา ในฐานะประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซี่ยน และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน

จากนั้น นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ เชิญ 12 นายกสมาคมฯ ภาคีสมาชิกหรือตัวแทน ร่วมกันประกาศเจตนารมย์การขับเคลื่อนสมาพันธ์ร่วมกัน ต่อด้วยการเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ไทยในสถานการณ์ SDGs : บทบาทสื่อมวลชนควรเป็นอย่างไร” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผอ.สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ( GCNT ) และ ผศ.ชล บุนนาค ผอ.โครงการ SDG Move คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนเข้าสู่ช่วงของพิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และสมาคมอื่น ๆ โดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เสนอ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลธิกองทุนพัฒนากีฬา รับรางวัลดังกล่าว

หลังรับรางวัล ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เสนอชื่อตนรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มุ่งทำประโยชน์ให้วงการกีฬาไทย และการรับรางวัลในวันนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันให้ตัวเองและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในทุกมิติ สนับสนุนในทุกองค์กรกีฬาและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย , สมาคมกีฬาต่างๆ และนักกีฬาที่เสียสละทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ที่มีอุปสรรคและปัญหาด้านต่างๆ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมยืนเคียงข้างนักกีฬาไทยทั้งในสนามและนอกสนามตลอดไป

Total
0
Shares