Link Copied!

ได้แล้ว! โลโก้-มาสคอต ‘ซีเกมส์-อซ.พารา’ ที่ไทยปี 2568

กกท. มอบรางวัลผู้ชนะออกแบบ “โลโก้-คำขวัญ-มาสคอต” มหกรรมกีฬา “ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2568

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo), คำขวัญ (Motto) และสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025

โดยกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 3 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และ สงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยมี จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพนั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการประกวดออกแบบระดับประชาชนทั่วไปขึ้น เพื่อคัดสรรผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) และสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ประจำการแข่งขันสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ก่อนที่คณะกรรมการสรุปผลการตัดสิน และประกาศผลงานการประกวดรางวัลทั้งหมด ดังนี้

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายไพโรจน์ อยู่จ่าย และนายฐปนนท์ อ่อนศรี

ผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และ น.ส.ศริยา หรรษาเวก

ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายพลจิตร สาไชยยันต์ คำขวัญ คือ “Amity of ASEAN” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง คำขวัญ คือ “Unity is Power” และนายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “The power of friendship”

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13
ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ม่วงคง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอัฑฒ์อิศรา รักปลื้ม และนายสมชาย นิลแก้ว

ผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอภิชัย ผ่องภิรมย์ และนายเผ่าพันธ์ พงศ์พิธธน

ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม คำขวัญ คือ “Create pride together” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “Opportunity and Equality” และนายหาญ พิริยะสงวนพงศ์ คำขวัญ คือ “Power of ASEAN”

โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ (Motto) สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ที่ชนะเลิศการประกวดจะนำไปใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เพื่อการรับรู้จดจำการสื่อสารของประเทศไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ รวมถึงเพลงประจำการแข่งขัน เกิดความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียนในครั้งนี้

Total
0
Shares