Link Copied!

ประเดิมสระเจ๋ง! ว่ายน้ำไทยคว้า 6 ทองที่อินเดีย

ส.กีฬาทางน้ำไทย ประเดิมเจ๋ง คว้า 6 เหรียญทอง ศึกว่ายน้ำนานาชาติ “BIMSTEC Championships 2024” ที่อินเดีย

ประเดิมสระวันแรกสำหรับศึกว่ายน้ำนานาชาติ “BIMSTEC Championships 2024” ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีชิงชัย 3 กีฬาทางน้ำ ได้แก่ ว่ายน้ำ-กระโดดน้ำ-โปโลน้ำ

ผลการแข่งขันวันแรกของทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย มีดังนี้

ฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย กฤตภาส แก้วมาตย์ คว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 1.54.47 ส่วน วสุ พันธุรักษา คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 1.56.52 ส่วนเหรียญทองเป็น อนีช โกวดา อินเดีย เวลา 1.53.91

ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง มาเรีย เนดเดลกา คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 2.04.89 ส่วน ชิติพัทธ์ สะเดา คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.11.72

กบ 200 เมตรชาย ศิริบุญ คล่องการพานิช คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.31.20 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

กบ 200 เมตรหญิง ฐิติรัตน์ อินไชย เข้าที่ 4 ทำเวลา 2.54.71 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย เหรียญทองแดง ศรีลังกา

เดี่ยวผสม 200 เมตรชาย คณพร แก้วเกษ คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 2.08.95 ส่วน ปริพัฒน์ พิมพ์แปร คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 2.10.00 ส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

กรรเชียง 100 เมตรชาย ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์ คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 59.43 ส่วน เกริกชัย รัตโนสถ เข้าที่ 4 ทำเวลา 59.44 เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

กรรเชียง 100 เมตรหญิง ชญาภา ป้านสุวรรณ คว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 1.07.68 ส่วนเหรียญทองและเหรียญทองแดงเป็นของอินเดีย

ผีเสื้อ 50 เมตรชาย ธนเสฎฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล คว้าเหรียญทองแดง ทำเวลา 25.63 ส่วน กฤตภาส แก้วมาตย์ เข้าที่ 4 ทำเวลา 25.88 เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

ผีเสื้อ 50 เมตรหญิง กมลลักษณ์ ตั้งนภากร คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 28.28 , มาเรีย เนดเดลกา ของไทยคว้าเหรียญเงิน ทำเวลา 28.78 ส่วนเหรียญทองแดง อินเดีย

ฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย ทีมชาติไทยที่มี กฤตภาส แก้วมาตย์-คณพร แก้วเกษ-ปรินทร เกตตะพันธ์-วสุ พันธุรักษา คว้าเหรียญทอง ทำเวลา 3.30.65 ส่วนเหรียญเงินอินเดีย และเหรียญทองแดงศรีลังกา

ฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง ทีมชาติไทย นำโดย กมลลักษณ์ ตั้งนภากร-พัณณิตา ชวานุชิต-ชิติพัทธ์ สะเดา-มาเรีย เนดเดลกา ทำเวลา 3.58.53 ส่วนเหรียญเงินอินเดีย และเหรียญทองแดง ศรีลังกา

ส่วนการแข่งขันกระโดดน้ำ ประเภทชาย ณัฐนนท์ ศรีปทุม คว้าเหรียญทองแดง ทำคะแนน 272.55 ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

ขณะที่กระโดดน้ำ ประเภทหญิง ณัฐชปภา ธนานิกกุล คว้าเหรียญทอง ทำคะแนน 241.45 ส่วน ณัฐนิชา ไปล่ชู คว้าเหรียญทองแดง ทำคะแนน 209.60 ส่วนเหรียญเงินเป็นของอินเดีย

สรุปเหรียญรวมจากการแข่งขันวันแรก อินเดีย เจ้าภาพ คว้า 8 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ส่วนทีมชาติไทย ได้ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

Total
0
Shares